Fusta d’Ipé


És una fusta tropical amb unes propietats excel·lents per a exteriors i el contacte amb l’aigua, la fem servir com a revestiment de piscines, tanques, paviments de terrasses i decoracions d’exteriors en general.
La instal·lació pot ser amb sistema de grapa oculta o tradicional, llistons ranurats longitudinalment per al seu muntatge mitjançant clips de fixació i amb les testes encadellades.

Tarima tecnològica


La tarima tecnològica o sintètica és una solució elegant i funcional, ja que no requereix manteniment, és fàcil de netejar amb aigua a pressió. S’instal·la mitjançant clips de fixació, es fabrica a partir de materials reciclats, actualment els acabats són molt naturals i resulta difícil diferenciar a ull nu entre natural i artificial.

Fusta de Flandes massissa


Fusta de pi de Flandes tractada amb autoclau. Consisteix en sals de coure aplicades a pressió a l’interior de les cèl·lules de la fusta, de manera que aquesta queda totalment protegida, així s’aconsegueix una màxima eficàcia contra atacs de fongs i insectes i perllonga la seva durabilitat. És ideal per tarimes, pèrgoles, jardineres, tancaments, etc.

Fusta de Flandes laminada


Fusta de pi tractada sota alta pressió amb autoclau, es presenta laminada i encolada, això permet disposar de peces de més secció i longitud que en fusta massissa. Els laminats no es deformen amb el temps, la tendència a esquerdar-se és mínima. Aquest tipus de bigueria té més resistència i rigidesa que la fusta tradicional. Totes les fustes utilitzades en els nostres treballs compleixen tots els requisits i exigències de les normatives i de protecció mediambientals.